Skådespelare Stefan Andersson (till vänster) från Ögonblicksteatern ger en workshop som rör sig fritt mellan performance, text och det visuella den 15-18 augusti 2017 i Östersund. Foto: Ögonblicksteatern

Anmälan är öppen!

Kunskapsutbyten och arbetstillfällen flätas samman
i fyra workshops för professionella utövare i norr.

Medlemmar och anslutna till Teatercentrum Norra, Danscentrum Norr och Teateralliansen kan anmäla sig
till fyra varierade workshops och en social och kollegial mötesplats i Östersund i slutet av sommaren.
Boende i bäddat enkelrum på Vandrarhemmet STF Ledkrysset, frukost, resa, en välkomstmiddag
och en avslutningslunch ingår i medlemserbjudandet.
Subventionen möjliggörs genom stöd till det regionala kompetenshöjande projektet GUPPY som ägs
av Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr. Ett tvåårigt projekt som verkar för kompetensutveckling
och kollegiala mötesplatser för professionella utövare på det fria scenkonstområdet i norr.
Aktuella workshops (vilka har valts ut mot ansökan) leds av Stefan Andersson, Ögonblicksteatern, fri koreograf Patrik Häggström, dansare och artist Ulrika Karlsson som driver Dansrytmik, samt Margareta och Lars-Göran Selander, Dockteater Månstjärnan.
Workshopledarna presenterar valda metoder och praktiker från respektive utövning och verksamhet. Tanken med workshops och mötesplats i Östersund är att skapa tillfällen för utövare i norra Sverige att dela sina kunskaper i ett större sammanhang och utbyta erfarenheter med andra professionella utövare från både fri sektor, och andra håll. Dagarna avrundas med en öppen redovisning.
Externa deltagare som saknar medlemskap i eller anslutning till någondera centrumbildning eller Teateralliansen kan antingen lösa medlemskap/anslutning eller delta mot en avgift.
Ladda ned aktuell pdf WorkshopsMötesplatsÖstersund2017

A
nmälan Senast 7 augusti 2017 via e-post till lenitha.hedqvist@gmail.com
Kontakt Christina Degerström, verksamhetsledare Teatercentrum Norra +46 70 282 65 60
Arrangörer 
Teatercentrum Norra & Danscentrum Norr i samarbete med Teateralliansen
Med stöd av 
Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland & Region Jämtland Härjedalen