Institutet Dans i skolan: Dansmatte för högstadiet - ett unikt läromedel

Dansmatte för högstadiet är en metod för att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Läs mer på: http://dansiskolan.wordpress.com/2011/08/29/dansmatte-for-hogstadiet-ett-unikt-laromedel/