Producentcheck hos Producentbyrån - Och vinnarna är...

Producentcheck hos Producentbyrån
- ett pilotprojekt för dansens utveckling initierat av
Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande 2011-09-01I slutet av maj 2011 utlyste Producentbyrån, på uppdrag av Västra
Götalandsregionens kultursekretariat, pilotprojektet Producentcheck.
Projektet syftar till att stödja yrkesverksamma koreografer och
danskompanier verksamma i Västra Götalandsregionen med saker som t
ex marknadsföring, planering, ekonomi och administration under
framtagning, lansering eller nylansering av en dansproduktion.

Nu är urvalet klart och vi har härmed den stora glädjen att meddela
att de två grupper som har blivit beviljade Producentcheck hos
Producentbyrån under hösten 2011 och våren 2012 är:

· Iraqi Bodies med produktionerna Unidentified och Vowels
· Sirenscrossing med projektet River Cities.

Producentchecken gäller alltså för två olika grupper under
projektperioden och urvalet har gjorts av en fristående jury
bestående av Christina Molander (verksamhetsledare för SITE, f.d.
verksamhetsledare för Moderna Dansteatern i Stockholm), Karene
Lyngholm (initiativtagare och f.d. verksamhetsledare för Dansens Hus
i Oslo) och Örjan Andersson (koreograf och verksamhetsledare för
Andersson Dance).

Producentbyrån Göteborg
Konstepidemins väg 6
413 14 Göteborg

tel: 031-82 74 93

mail: info@producentbyran.se


Producentbyrån är ett team producenter och projektledare som arbetar
med artister, grupper och projekt inom scenkonst.
Producentbyrån Göteborg, Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg
www.producentbyran.se