Umeå 2014: Vill du ha en kulturskjuts?Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka maximalt 20 014 kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret.Föreningar, grupper och fria aktörer har belyst behovet av att få möjlighet att redan åren innan kulturhuvudstadsåret kunna testa och utveckla sin kulturhuvudstadsidé. Det handlar om att kunna mobilisera och växa mot 2014 och framöver. Kulturskjutsen inrättas på prov för att kunna bidra till en sådan möjlighet och kommer att utvärderas under våren 2012.

Beslut om vilka som får bidrag från Kulturskjutsen tas av tjänstemän vid Föreningsbyrån med programgruppen för kulturhuvudstadsåret som rådgivare. Inriktningen är att ge fyra Kulturskjutsar varje månad med start i månadsskiftet oktober/november 2011. Alla som har skickat en projektidé får besked via e-post. Om man vill skicka in sin idé till nästa beslutsomgång är man välkommen till det.

Kriterier för att få en Kulturskjuts
Kulturhuvudstadsårets program bygger på de två ansökningar som skrevs 2008 och 2009. Alla som vill vara en aktiv del av kulturhuvudstadsåret rekommenderas att ha läst dem. Där presenteras de grundläggande tankarna kring Umeås kulturhuvudstadsår.

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som

Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska återrapporteras efteråt. Ansvarig för projektet måste vara 18 år eller äldre.

Projekten ska redovisas efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. Vi kommer att publicera redovisningen på Umeå 2014:s webbplats. Det ska även finnas tydlig ekonomisk redovisning.

Ett projekt/idé kan bara få Kulturskjuts en gång. En Kulturskjuts innebär inte några garantier för fortsatt ekonomiskt stöd eller att bli en programpunkt i det officiella kulturhuvudstadsprogrammet.

Skicka in din Kulturskjutsansökan här