Dags att söka studiostipendium och vistelsestipendium till Paf - sista sökdag 1 november

Dags att söka studiostipendium (Stockholm) och vistelsestipendium till Paf (St Erme, Frankrike)


Den 1 november är det sista sökdag för Internationella Dansprogrammets stöd studiostipendium, vistelsestipendium till Paf samt resebidrag och bidrag till internationellt kultururbyte.

Studiostipendium (residens vid Internationella Dansprogrammet på Konstnärsnämnden)
Har du ett internationellt projekt och letar residensplats? Vill du bjuda in internationella kollegor för att testa ett samarbete? Ska du turnera ett verk utomlands men behöver en studio att repa i? Då kan studiostipendiet underlätta ditt arbete.

Studiostipendiet innefattar tillgång till Konstnärsnämndens studio samt rese- och boendekostnader för dem som inte bor i Stockholm samt traktamente för samtliga medverkande på plats i projektet.

Stipendiet kan sökas av koreografer, dansare och danskonstnärer som har Sverige som bas och som arbetar med internationella projekt - samarbeten som innefattar både svensk- och utlandsbosatta (dans)konstnärer eller som på annat sätt har en internationell dimension. Det kan till exempel gälla research och processinriktade konstnärliga möten, nätverksträffar, arbete med produktion mm.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2011 och gäller för perioden 1 januari 2012- 31 december 2012. Läs mer här


Vistelsestipendium vid Paf (Frankrike)
Vill du arbeta koncentrerat med kollegor eller själv? Vill du träffa konstnärer och teoretiker från olika discipliner och olika delar av världen? Vill du vistas på en inspirerande plats för att läsa och skriva eller på annat sätt göra research? Då kan ett vistelsestipendium till Paf vara intressant.

Internationella Dansprogrammet utlyser ett antal vistelsestipendier till den konstnärsdrivna självorganiserade plattformen Paf, Performing Arts Forum, i Frankrike. Stipendiet kan sökas av koreografer, dansare och andra danskonstnärer och inkluderar resa, logi samt ett stipendium för att täcka levnadskostnader och eventuell försäkring.

Paf är beläget i en gammal klosterskola i den lilla franska byn St Erme utanför Reims, drygt 10 mil från Paris. Det är både en arbetsplats och en mötesplats för teori och praktik. I denna enkla men charmiga gamla byggnad finns cirka 40 rum att bo i och flera arbetsrum/studior, ett kök och en stor trädgård.

Stipendiet kan man söka för att förkovra sig, göra research, repetera med mera. Projekt eller grupper som involverar flera danskonstnärer kan söka, även för att täcka kostnader för internationella samarbetskollegor.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2011 och gäller för våren och sommaren 2012.

1 november är också sista ansökningsdag för våra stipendier resebidrag och bidrag till internationellt kulturutbyte.

Läs mer på www.konstnarsnamnden.se


Beställ blankett på 08 50 65 50 81 (dygnet runt) eller sök digitalt.Om du har frågor om stipendierna kontakta:
Anna Efraimsson
Internationella Dansprogrammet
Konstnärsnämnden
email: anna.efraimsson@konstnarsnamnden.se
tel: 08 50 65 50 70