Yogaträning 4:e - 5:e januari för medlemmar av Danscentrum Norr

Liksom vi gjorde i år kommer vi även att starta upp nästa år med en intensiv yogaträning för våra medlemmar! Den 4:e - 5:e januari arrangerar vi träning på Mya Flow Studio i Umeå för både enskilda medlemmar och stödmedlemmar (i mån av plats). Ett bra tillfälle att komma igång och få kontakt med danskroppen efter ledigheten!
Träningen är fördelad på två pass om dagen:

OBS! Nya tider på torsdagen! Markerat med rött nedan.

Onsdag:
10:30 - 12:30 (fysiskt pass, komma igång)
13:40 - 15:10 (fysiskt pass, fördjupande)

Torsdag:
10:30 - 12:00 (fysiskt pass, komma igång)
13:10 - 15:10 (fysiskt pass, fördjupande)

Medlemmar som behöver resa till och från Umeå (inom regionen) kan få resersättning av Danscentrum Norr mot inlämnat kvitto.

Anmälan eller frågor skickas till norr@danscentrum.se