Audition: Artic Dance Circle, februari 2013


Klicka på rubriken eller "läs mer" för att se bilden.

Stockholms Dramatiska Högskola: Ny utbildning - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Stockholms Dramatiska Högskola planerar:

MoveIt – Regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Ett magisterprogram som riktar sig till dig som är verksam inom mim, cirkus, dans, teater, performance med mera. Kursen genomförs läsåret 2013-2014 vid Stockholms dramatiska högskola. 
Utlysning sker 4 februari och 3 april är sista ansökningsdag. 

Mer info hittar du från den 4 februari på www.stdh.se

Världspremiär: AGAIN. NorrlandsOperan 30/11 & 1/12

Världspremiär på NorrlandsOperan av den norska koreografen Ina Christel Johannessens och den svenske kompositören Marcus Fjellströms dansverk AGAIN 30 nov och 1 dec!

NorrlandsOperans dansavdelnings årliga samarbete med en framstående koreograf och NorrlandsOperans Symfoniorkester är tillbaka. Det blir en helkväll med konsert och dans till levande musik.Denna gång är det koreografen Ina Christel Johannesen som tillsammans med kompositören Marcus Fjellström skapat verket AGAIN. Det blir dans till levande musik framförd av NorrlandsOperans Symfoniorkester - allt i världsklass!

Danspoolen söker dansare. Audition 20/11.

Danspoolen söker tre till fyra dansare/fysiska skådespelare/performance-artister med eller utan funktionsnedsättningar med anknytning till Norrbotten till en samproduktion med Danspoolen och Sveriges första integrerade danskompani Spinn. OBS, ansökan senast 16/11.

NorrlandsOperan: Öppen repetition av AGAIN 16/11

Öppen repetition av AGAIN

Välkommen till en öppen repetition av AGAIN - dansverket som har världspremiär här på NorrlandsOperan den 30 november! Ett tillfälle att se hur dansarna och koreografen jobbar och höra dem berätta hur de tänker.

VÄLKOMMEN FRE 16/11 KL 17.00.

Det är fritt inträde, men du måste föranmäla dig så vi vet hur många som kommer.
Anmäl dig via mejl till johan.hallqvist@norrlandsoperan.se senast 15 november.

Audition: Skånes dansteater, 2-3 Februari 2013


AUDITION FOR SKÅNES DANSTEATER
SATURDAY AND SUNDAY FEBRUARY 2–3 2013

Skånes Dansteater is looking for male and female dancers for the autumn 2013/spring 2014 season. We are looking for experienced professional dancers with strong contemporary dance technique, good classical training, solid musicality and strong personal integrity and stage presence. 

Dansmässa 2013 - Information och anmälan

Nu är det dags att anmäla sitt intresse att delta på Dansmässa 2013 – en nationell utbudsdag för den professionella dansen!

Den 25 januari 2013 kommer vi, liksom tidigare år, arrangera en dansmässa på Dieselverkstaden i Nacka. Även i år samlar vi utbudet för barn-, ungdoms- och vuxenproduktioner under en och samma dag. Det innebär att det under dagen finns möjlighet för er att visa utdrag på ca 10-15 min ur aktuella produktioner.

Teaterförbundet söker representant till Regionråd norr

Dansavdelningen på Teaterförbundet söker en representant till Regionråd, som är ett råd där representanter från alla yrkesavdelningar på TF i Region Norr träffas några gånger om året.
Representanten ska vara dansare eller koreograf och bosatt i Norrland, behöver inte varit fackligt engagerad sedan tidigare men ska vara medlem i Teaterförbundet.

Är du intresserad eller har du tips på andra personer kan du höra av dig till Teaterförbundet på kontakt@tf-dans.se

Workshop med Katarina Lundmark i Skellefteå 1/11

Danscentrum Norr arrangerar
Workshop med Katarina Lundmark
för medlemmar i Danscentrum Norr
Torsdag 1:a november kl 10-17 på Anderstorpsskolan, Skellefteå

Workshopen är gratis. Anmälan sker till norr@danscentrum.se senast 29:e oktober. 

Regeringen föreslår att Skapande skola utvidgas 2013

I regeringens budgetproposition för 2013 föreslås att förskoleklass ska inkluderas i Skapande skola, som är ett projekt med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Sedan tidigare har skolhuvudmän kunnat söka Skapande skola-medel för årskurserna 1-9. Regeringen beräknar att Skapande skola får 17 miljoner kronor mer i anslag 2013, totalt 169 miljoner kronor.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med dans inom ramen för Skapande skola kan du höra av dig till oss på Danscentrum Norr, eller så kan du läsa mer på Kulturrådets hemsida. Du kan även vända dig direkt till skolan med förslag på projekt.

norr@danscentrum.se

http://www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/

Uttalande från DANSCENTRUM med anledning av de strandade förhandlingarna om

Som arbetsgivarpart i det gemensamma kollektivavtalet med Teaterförbundet
företräder Danscentrum de medlemmar som i sina verksamheter anställer
personal, dvs arbetsgivarna. Oftast handlar det om koreografer och/eller
dansare som organiserat sin verksamhet i t.ex. en ideell förening, ekonomisk
förening eller aktiebolag.

Danscentrum grundades för att driva den fria danskonstens utveckling och för
förbättrade produktions- och arbetsvillkor för de professionella
dansutövarna. Det var således aldrig en självklarhet att Danscentrum som
branschorganisation för det fria dansområdet skulle iklä sig rollen som
arbetsgivarpart. I synnerhet eftersom Danscentrum saknar resurser för att
fullt ut kunna verka som arbetsgivarorganisation. Som ett led i vårt uppdrag
att höja danskonstens och utövarnas status var vi dock drivande för att få
till stånd ett kollektivavtal, inte minst för att påverka beslutsfattare
samt synliggöra behoven och den underfinansiering som fortfarande råder för
flertalet av utövarna. Danscentrum åtog sig uppgiften att företräda
arbetsgivarna på det fria dansområdet och mot denna bakgrund blev vi också
en arbetsgivarorganisation.

Det fria dansområdet är fortfarande underfinansierat vilket ställer stora
krav på samarbete och gemensamma krav riktade mot rätt instanser. Att som
Teaterförbundet underblåsa konflikter mellan dansare och koreografer genom
att ifrågasätta Danscentrums motiv anser vi är mycket olyckligt och leder
inte till förbättrade villkor för branschen. I de förhandlingar som
strandade i våras har Danscentrum bl.a. föreslagit förbättringar för unga
dansare men vi ser inte att Teaterförbundet nämner det någonstans. Speciellt
för vårt avtalsområde är att de flesta utövare är organiserade i både
Danscentrum och Teaterförbundet.

Danscentrum vill självklart nå en uppgörelse med Teaterförbundet om ett nytt
kollektivavtal men då krävs en samsyn av vår gemensamma historia och en
välgrundad kunskap om den fria dansbranschen. Att gång på gång göra
jämförelser med institutionsavtal och villkor som inte går att tillämpa, på
detta minsta och mest underfinansierade avtalsområde inom
scenkonstbranschen, är beklagligt. I synnerhet när vårt avtal till skillnad
från de flesta andra avtal innehåller en lönetrappa som utöver en årlig
procentuell lönehöjning även kräver en ersättning för ett antal år i yrket.

Danscentrum ser fram emot en avtalsrörelse som söker långsiktiga och
hållbara lösningar, och som baseras på gedigna kunskaper om hur dansområdet
fungerar och därmed insikter om vilka åtgärder som bäst kan lyfta hela
området. Att enbart fokusera på lönenivåer och inte sätta lönenivåer,
anställningslängder, föreställningspriser, subventionssystem, turnénätverk,
studiotillgång, bidragsnivåer, karriärväxling, daglig träning med mera i ett
större sammanhang tror vi inte kommer att ge bättre arbets- och
produktionsvillkor för danskonstens utövare, något som Danscentrum
eftersträvar.

Nuvarande avtal har påverkat det fria dansområdet i tio år och Danscentrum
önskar en genomgång av nuvarande avtalskonstruktion genom att bl.a. titta på
avtalets tillämpning, arbetsvillkor, konkurrensvillkor och påverkan på
dansområdets utveckling.

För att komma vidare med förhandlingarna om ett nytt långsiktigt avtal
väljer Danscentrums att acceptera Teaterförbundets kompromissförslag för
2012 som presenterades för oss innan sommaren. Vi vill nu fortsätta arbetet
med att nå en överenskommelse för 2013 och framåt som gagnar både
dansområdets utveckling och medlemmarnas arbetsvillkor.

Stockholm den 17 september

Danscentrums styrelse

CLOSE ENCOUNTERS - Konferens om konsten att undervisa i dans. DOCH 28 - 31 oktober

Nu närmar vi oss med stormsteg årets stora händelse på DOCH - konferensen om konsten att undervisa i dans.

Idag är det viktigare än någonsin att värna konsten och de estetiska ämnenas roll i samhället. En viktig del av detta är att arbeta för att undervisningen av de estetiska ämnena håller en hög kvalitet och att lärandets konst ständigt utvecklas och fördjupas.

Workshopveckan 2012 på facebook

Nu finns en grupp på facebook för workshopveckan 2012 i Umeå. Gå gärna med i den för att snabbt få tillgång till ny information. För er som inte har facebook kommer informationen även att skickas ut via e-post.

Gruppen hittar du via den här länken.

Glad sommar!

Danscentrum Norr önskar alla medlemmar och samarbetspartners en glad sommar!

Det kan vara svårt att få tag på oss under några veckor framöver. Då jag befinner mig i Italien fram till slutet av juli går det tyvärr inte att ringa, men det går bra att skicka e-post även om det kan ta ett par dagar innan jag har möjlighet att svara.

För er som har anmält er som deltagare på workshopveckan gäller följande:
- Medlemsavgiften i Danscentrum Norr för år 2012 ska vara betald innan veckan börjar.
- Ni som vill ha resersättning för resan till och från Umeå ska spara resekvitton, skriva namn på dessa och lämna till ansvariga på plats eller posta till oss i efterhand.
- Om något behöver ändras i er anmälan kan ni skicka ett mejl till norr@danscentrum.se så fixar jag det.
- All praktisk info kommer att läggas upp här på hemsidan, men man kan med fördel gå med i vår facebook-grupp om man exempelvis vill organisera samåkning till Umeå med andra deltagare.

Varma hälsningar från ett soligt Italien!
Erik Andersson, administratör Danscentrum Norr

WORKSHOPVECKAN 2012Danscentrum Norr bjuder in till

WORKSHOPVECKAN 2012
Umeå, 6-10 augusti
för professionella dansare, koreografer och danspedagoger
med DAVIDE SPORTELLI (Italien)

Umeå2014: Nationell och europeisk finansiering av kulturprojekt

Letar du efter finansiering till ett kulturprojekt? 
På Umeå2014.se finns en lista över svenska och internationella fonder och bidragsgivare som man kan söka pengar från. 

Listan hittar du här (öppnas i ett nytt fönster).

Ballet: Why and How? Konferens i Stockholm 13-15 september 2012

An international conference illuminating the role of ballet in the vocational education and the professional life of today's dancer.

Stockholm 13 - 15 september 2012


Läs mer här eller besök hemsidan http://balletwhyandhow.com

Bibu 2012: Workshop med Paul Collard, Lund 22:a - 25:e maj

Under bibu.se 2012 håller Paul Collard i en workshop med plats för tio lärare och tio scenkonstnärer. Deltagarna kommer att paras ihop och tillsammans bearbeta en fråga eller ett tema som läraren vill ta upp med sina elever.

Workshopen ingår i temat KREATIVITETEN – BARNET – SKOLAN – KONSTEN.

Möte angående den nya lärarlegitimationen

Möte för verksamma dansare/danspedagoger/danslärare/kursledare angående den nya lärarlegitimationen. Vi träffas ons 16/5 kl 10:00 Rosa huset Balettakademien Umeå. Detta första möte är framför allt ett tillfälle för att mobilisera oss. Vi redogör gemensamt för det som hittills kommit fram i frågan samt funderar på hur vi tillsammans kan gå vidare.

Mvh Ingrid Sandström 0704564428

Dansens dag: Message of the 30th anniversary of International Dance Day
Möte för att diskutera dansbussprojekt, Umeå den 31/3

Varmt välkomna till ett möte på arkitekthögskolan i Umeå för att diskutera ett
spännande projekt för dansen! Mötet äger rum lördagen den 31/3 klockan 15:00. Sprid
informationen till alla som kan tänkas vara intresserade och OSA gärna till
norr@danscentrum.se så vi vet ungefär hur många som kommer.

Om projektet:

Förra året kom det en idé från danskollektivet Nomo Daco om att skapa en dansbuss för den fria danskonsten. Tanken var en buss som skulle kunna transportera en publik och en scen till en spelplats som skulle kunna väljas oberoende av vilka förutsättningar som finns på orten.

Scen Saga, 19/5 i Umeå

SAGATEATERN - 19:E MAJ - KL 19.00

Vad skulle du göra om du fick 10 minuter i rampljuset? 
Den här gången kör vi tema poet på Scen Saga - skapa poetisk magi med gitarren, dansa en haiku?
Välkommen med din egen tolkning av poesi eller gör något helt eget, temat är inget måste. Alla genres, åldrar, bakgrunder osv. är välkomna.

Scenen är din!

Expanding Territories - Oslo 2-5 juni 2012

Expanding Territories - An expansive European symposium Oslo 2-5 juni 2012

Workshops, föreläsningar, diskussioner för och med professionella inom scenkonst. Workshopledare är bland andra Caroline McSweeney (devising Irland/ Danmark) och Daniel Wetzel (Rimini Protokoll, Tyskland).

NorrlandsOperan: Öppet rep av "Life", 16/3

Välkommen till en öppen repetition inför Life, dansverket som har urpremiär på NorrlandsOperan den 29 mars! Under en timme får vi tillfälle att se hur dansarna och koreografen jobbar och höra dem berätta hur de tänker.

Repetitionslokaler finns att hyra på Ersboda i Umeå

I Musik- och danshuset på Ersboda i Umeå finns en större och en mindre danssal som man kan hyra. Musik- och danshuset drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, som har många aktiviteter på kvällstid men är i behov av att hyra ut sina lokaler på dagtid. Sprid gärna vidare informationen och tipsa personer som kan vara intresserade.

Magic Dance Expo 2012, 4-6:e maj i Riga

Only two months left until the 2nd International Dance Art Exhibition “Magic Dance Expo 2012”, 4–6 May, held at Kipsala International Exhibition Centre in Riga, Latvia, by the International Exhibition Company BT 1 in conjoint with the Latvian Dancesport Federation and the Latvia Latino Dance Federation. The exhibition will take up a number of dance floors and stages in two exhibition pavilions.

Studieförbundet Bilda: Kontaktimprovisation och clown

Studieförbundet Bilda bjuder in till workshop, jam, tid att mötas och dela. 
Kom och dansa med oss, på naturnära kursgård utanför Umeå.
Helgen har en öppen struktur, vi som kommer bidrar med vad helgen blir.

Öppen för alla med nyfikenhet att utforska kontaktimprovisation och clowneri.

Residens i Åbo (Turku) 2012

Barker Theatre, Stage for Independent Art in Turku and Regional Dance Centre of Western Finland will host a dance residency in Turku at Barker Theatre in 2012. This residency, co-organized now for the second time, continues the summer residency program launched by Barker Theatre in 2007. The artist for the residency will be selected by dance artist Nina Renvall and Lotta Skaffari, the Managing Director of Regional Dance Centre of Western Finland.

Urpremiär av "Life" på NorrlandsOperan 29 mars

NorrlandsOperan presenterar stolt urpremiären av dansföreställningen Life den 29 mars, med en andra föreställning 30 mars, av den vietnamesiske koreografen Cao Dúc Toàn. Med sig har han fantastiska dansare från Hanoi och från det Västerbottensbaserade danskompaniet Nomo Daco. Medlemmar i Danscentrum Norr har möjlighet att köpa biljett till studentpris (110 kr).

Hemligheter del 2 - En hemlig rörelse

Den kritikerrosade koreografen Malin Hellkvist Sellén är tillbaka med den nyskrivna dansföreställningen: Hemligheter Del Två - En hemlig rörelse, en högst ohemlig koreografi som tar plats. Här får rörelsen symbolisera en gemensam aktivitet och agenda där förändring är möjlig. Tillsammans med ensemblen har Hellkvist Sellén skapat en lustfylld dansföreställning, med koppling till det existentiellt viktiga i att inte tvingas vara en osynlig människa.

Umeå kommun: Rese- och kulturstipendium

Varje år delar Kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Stipendierna uppgår till vardera 15 000 kronor.

NorrlandsOperan: Workshop med Björn Säfsten 25/2

TILLBAKA I VÄSTERBOTTEN!

Koreografen Björn Säfsten bjuder in till en av sina alltid lika uppskattade workshops, denna gång för dansare, dans- studenter och pedagoger. Det blir en både praktisk och intellektuell workshop som kretsar kring improvisation utifrån Björns praktik. Hans nya dansverk Introduction har premiär på NorrlandsOperan i september.

Medlemsträning i Umeå

Nu drar vårens träning för medlemmar igång i Umeå. Träningen är öppen för enskilda medlemmar, samt stödmedlemmar i mån av plats.

OBS: Rättelse av veckonumren, v. 10 har rättats till v. 9!

NorrlandsOperan: Dansföreställningen "Manta" 22/2 + samtal 15/2

Den 22 februari kl 19.00 gästas NorrlandsOperan av dansföreställningen "Manta" av de franska koreograferna Héla Fattoumi och Éric Lamoureux. "Manta" är ett laddat solo om den heltäckande slöjan, där Héla undersöker slöjan - genom att försöka dansa i den. Héla frammanar känslor av instängdhet, stolthet och frigörelse. Medlemmar i Danscentrum Norr kan köpa biljett för studentpris (110 kr).

Dags att förnya medlemskap för 2012!

Ett nytt och spännande år ligger framför oss och det är dags att förnya medlemskapet i Danscentrum Norr för år 2012!

Region Västerbottens kulturstipendier - sista sökdag 29 februari

Till stöd och uppmuntran för konstnärlig utveckling delar Region Västerbotten varje år ut högst fyra kulturstipendier och ett bildkonststipendium. Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda senast 29 februari 2012. Läs om villkor och hämta ansökningsblanketter på www.regionvasterbotten.se/kultur

OBS! Nya tider för yogaträningen på torsdag!


OBS! Nya tider för yogaträningen på torsdag!
Klicka här för att läsa mer