Region Västerbottens kulturstipendier - sista sökdag 29 februari

Till stöd och uppmuntran för konstnärlig utveckling delar Region Västerbotten varje år ut högst fyra kulturstipendier och ett bildkonststipendium. Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda senast 29 februari 2012. Läs om villkor och hämta ansökningsblanketter på www.regionvasterbotten.se/kultur 

Kulturstipendierna riktar sig till kulturskapare inom litteratur, musik, teater, dans, film, bildkonst, konsthantverk, design och andra jämförbara områden. Högst fyra stipendier delas ut om vardera lägst 25 000 kronor.

Bildkonststipendiet omfattar högst 50 000 kronor. Den som söker detta stipendium kan även söka ett kulturstipendium.

Upplysningar lämnas av
Bella Lawson, Region Västerbotten
tel. 090-16 57 98 eller 070-676 72 73
e-post bella.lawson@regionvasterbotten.se