Umeå kommun: Rese- och kulturstipendium

Varje år delar Kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Stipendierna uppgår till vardera 15 000 kronor.
Stipendiaterna nomineras öppet 1-29 februari och Kulturnämnden beslutar sedan på april- eller majmötet vilka som ska få årets rese- och kulturstipendium.

Stipendiet riktar sig i första hand till yngre konstutövare - dock ska stipendiaten vara myndig. Stipendiet är individuellt och kan inte tillfalla en organisation.

Stipendiaten ska:
  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området,
  • vara mantalsskriven i Umeå kommun,
  • inte ha fått Umeå kommuns bildkonststipendium de senaste tre åren.
Man kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Skicka din nominering senast den 29 februari 2012 till:
Umeå kommun
Umeå Kultur
901 78 Umeå

eller via formuläret på Umeå kommuns hemsida!

Välkommen med din nominering!