Möte för att diskutera dansbussprojekt, Umeå den 31/3

Varmt välkomna till ett möte på arkitekthögskolan i Umeå för att diskutera ett
spännande projekt för dansen! Mötet äger rum lördagen den 31/3 klockan 15:00. Sprid
informationen till alla som kan tänkas vara intresserade och OSA gärna till
norr@danscentrum.se så vi vet ungefär hur många som kommer.

Om projektet:

Förra året kom det en idé från danskollektivet Nomo Daco om att skapa en dansbuss för den fria danskonsten. Tanken var en buss som skulle kunna transportera en publik och en scen till en spelplats som skulle kunna väljas oberoende av vilka förutsättningar som finns på orten.

En spännande egenskap hos konceptet är att det öppnar för en annan ingång vad gäller scenografi. Istället för att bygga upp en miljö på scenen kan man göra tvärtom och köra ut scenen till en miljö ur den verkliga världen och använda miljön som en komponent i konstverket.

Det möjliggör också för dansen att nå ut till en publik som saknar en scen på orten och som därför sällan kan ta del av dans. Som en del av Umeå2014 skulle det också kunna vara en del i att få kulturhuvudstadsåret att nå ut i en större region, även glesbygd.

Bussresan till och från spelplatsen som publiken gör kollektivt och tillsammans med danskonstnärerna ger också en möjlighet för en gemensam fördjupning av föreställningens tema. Exempelvis skulle man kunna ha en gemensam introduktion på ditresan och en diskussion eller ett samtal på hemvägen...

Nu har Anna Misharina, som är student på arkitekthögskolan i Umeå, nappat på idén och kommer arbeta med den i sitt projektarbete under våren. Lördagen den 31:a mars klockan 15:00 kommer ett första möte hållas på arkitekthögskolan för att diskutera projektet. Du som är intresserad av att bidra med tankar och idéer, eller vill veta mer om projektet är varmt välkommen!


Med vänlig hälsning

--
Erik Andersson | Administratör
Danscentrum Norr