Regeringen föreslår att Skapande skola utvidgas 2013

I regeringens budgetproposition för 2013 föreslås att förskoleklass ska inkluderas i Skapande skola, som är ett projekt med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Sedan tidigare har skolhuvudmän kunnat söka Skapande skola-medel för årskurserna 1-9. Regeringen beräknar att Skapande skola får 17 miljoner kronor mer i anslag 2013, totalt 169 miljoner kronor.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med dans inom ramen för Skapande skola kan du höra av dig till oss på Danscentrum Norr, eller så kan du läsa mer på Kulturrådets hemsida. Du kan även vända dig direkt till skolan med förslag på projekt.

norr@danscentrum.se

http://www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/