Stockholms Dramatiska Högskola: Ny utbildning - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst


Stockholms Dramatiska Högskola planerar:

MoveIt – Regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Ett magisterprogram som riktar sig till dig som är verksam inom mim, cirkus, dans, teater, performance med mera. Kursen genomförs läsåret 2013-2014 vid Stockholms dramatiska högskola. 
Utlysning sker 4 februari och 3 april är sista ansökningsdag. 

Mer info hittar du från den 4 februari på www.stdh.se