Moderndansare sökes till invigningen av Umeå Kulturhuvudstadsår 2014
Umeå Kulturhuvudstadsår 2014 söker nio moderna/nutida, fysiskt starka, manliga och kvinnliga yrkesverksamma dansare för invigningen av Umeå 2014.

Umeå 2014 tillsammans med de erfarna koreograferna Ola Stinnerbom (Sverige) och Lydia Klement (Tyskland) kommer att samarbeta kring de danser som ska vara en del av evenemanget. 

Audition börjar klockan 10.00 - då skall dansarna vara uppvärmda och klara. Lokalerna kommer att vara öppna och tillgängliga från kl 09.00.


Medtag CV och ett foto på dig själv.

Audition: 14 december 
1:a repdag: 15 december
Plats: Exel Arena, Umeå, ingång från Rofhoffsvägen, hall Exel öst
Tid:   14/12 kl 10.00-17.30
         15/12 kl 09.30-17.30

         
Alla som deltar i audition måste kunna närvara vid samtliga repdagar - se nedan.

Repetitionsdagar
14-15 december 2013: Audition och repetition.
11-12 januari 2014: Repetitionshelg 1.
18-19 januari 2014: Repetitionshelg 2.
27-29 januari 2014: Fortsatta repetitioner.
30 januari 2014: Iscensättning.
31 januari 2014: Generalrepetition.
1 februari 2014: Framförande.

VÄLKOMMEN med din anmälan senast torsdag 12/12!

Frågor? Kontakta Anna Axelson, anna@tiljan.se, 070-695 50 28


Skapande skola bidrag finns att sökas för Danscentrums Norr medlemmar

DC Norr har fått extra projektpengar från Kulturrådet öronmärkta för Skapande Skola och samarbeten mellan centrumbildningar. Vi har valt att fördela dem som ett konstnärligt utvecklingsstöd direkt ut till er våra medlemmar!

Kriterier för att kunna söka är följande:

 - Innehar enskilt medlemskap i DC Nor
- Projektet vänder sig till åk 1-9 /Skapande skola
- Projektet arbetas fram inom regionen (Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län) - Det avslutade projektet finns tillgängligt på DC Norrs samt ev. BUNGKs (Barn och ungkulturgruppen i Västerbotten) hemsidor för förmedling till skolor och övriga arrangörer

Skriftlig rapport till Danscentrum Norr ska vara tillhanda senast en månad efter avslutat projekt. 

Projekt som samarbetar med medlem/medlemmar från en annan centrumbildning eller centrumbildningen i sig, tex Filmcentrum Norr, Teatercentrum Norr osv, kommer att premieras.

Det är självklart upp till er att bära det konstnärliga ansvaret medan DC Norr äger projektet. Vi ser dock gärna andra underpartner i er ansökan. Vi har ett ansvar att stötta er och tillsammans med er få kontakt med skolor men det är en fördel om ni redan har tagit kontakt med skolor och förankrar er idé. Skapande skola-pengar söks ju av skolorna själva. Stödet beviljas till både nya idéer och omdaning av redan framtagna koncept. OBS! Vi kan inte betala ut stödet i rena pengar, Vi kommer att kunna betala bidraget i form av fakturor på lokaler, resor, utrustning eller som lön från DC Norr.

Ansök med projektbeskrivning/plan och budget (specificera vad ni behöver stöd med) till norr@danscentrum.se 

Maxbelopp att söka är 40 000kr inkl moms. Sista ansökningsdag är 28 februari 2014. Vid frågor om ansökan maila till norr@danscentrum.se. Vid frågor om hur man blir medlem gå in på http://www.danscentrumnorr.se/p/bli-medlem.html

Vill ni veta mer om Skapande skola, kolla in på Kulturrådets hemsida http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/

Välkommen till kostnadsfri workshop med Les Slovaks

Danscentrum Norr i samarbete med Dans i Nord och med stöd från Norrbottens Läns Landsting har den stora glädjen att få bjuda in samtliga danscentrum norr medlemmar till en kostnadsfri workshop den 12 december med Martin Kilvady från danskolektivet Les Slovacs 

Martin är uppvuxen i Slovakien, och har bl.a varit medlem av ROSAS danskompani och dansat för många stora koreografer, har influenser från bl.a David Zambrano och Chrysa Parkinson. Han har arbetat med många stora danskompanier över hela världen och är en av initiativtagarna till Les Slovaks danskollektiv/kompani. Martin har undervisat sedan -91 på många moderna dansskolor och gett regelbundna workshops och haft daglig träning på olika kompanier runt om i Europa.

TIPS! Les Slovaks föreställning” Fragments” visas i Umeå 11/12 kl. 19.00 på Norrlands Operan

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av nutida modern dans. Vi kommer arbeta först med en teknik klass, som bygger mycket på golvskola och release-teknik. Vi fortsätter sedan med en kreativ klass där du själv hittar verktyg för att skapa eller uttrycka dig via dansens medium. Kvällen avslutas med en dansdialog där du kan fråga Martin om hans tankar omkring dans, skapande, konstnärligt eller personliga liv. Martin är en eftersökt och mycket omtyckt gästlärare på många av de stora dansskolorna som finns ute i Europa just nu. Ta chansen att träffa honom när han kommer till oss i Norrbotten. Ett kostnadsfritt arrangemang att delta i, finns fika där (thé, frukt, smörgås) och alla är varmt välkomna!

SCHEMA 12/12, 2013
Kl. 16-17.30 Teknik klass
17.45-19.00 Kreativ klass
19-20.00 Dansdialog & fika
Plats; MHSK, Piteå ”stora” danssalen, för vägbeskrivning ring Lenitha

Anmälan till
Lenitha Hedqvist
Länsdanskonsulent i Norrbottens läns landsting
072-2427996, sms funkar fint!!
lenitha.hedqvist@nll.se

Franska Spetskompetensdagar i Piteå 13-15/11-201


Institutet Dans i skolan, Danslärarutbildningen i Piteå, Luleå tekniska universitet och Piteå kommun bjuder in till spetskompetensdagar för danslärare och danspedagoger. Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på dans-lärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning.

Det blir Workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré, tidigare chef för Operabaletten i Marseille. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska skolorna får deltagarna ta del av i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Datum: Onsd 13/11 kl. 8.30 - 18.00, torsd 14/11 kl. 8.30 - 18.00,
fred 15/11 kl. 8.00 - 10.30. (Delta hela dagar eller del av dag.)


Anmälan sker via den här länken http://www.dansiskolan.se/2013/10/23/se/franska-spetskompetensdagar-i-piteå-13-15-11-2013-18882557 senast 12 november 2012. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser

Nyfiken på japan?


Sök stipendie nu!


Stipendier för att studera japanskt samhällsliv delas ut till forskare, doktorander, journalister, konst-och kulturutövare samt högskolestuderande som vill göra examensarbete. Stipendierna gäller för två veckors till tre månaders vistelse i Japan under perioden 1 mars 2014 till 28 februari 2015. Ansökan ska vara inne senast december 1. För mer information se Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällslivs hemsida www.japanstiftelsen.se

Välkommen till balettworkshop vecka 44


På efterfrågan erbjuder vi er återigen att träna klassisk balett under ledning av Ola Beccau. Med stöd från Dans i Västerbotten har vi kunna göra detta möjligt. Workshopen är uppdelad på två dagar, torsdag den 31 oktober och fredag 1 november. Vi kommer att hålla till i Midgårdsskolans fina lokaler i Umeå. Lektionerna kommer att ackompanjeras av pianisten Carl Holmgren.

Workshopen är kostnadsfri för alla våra enskilda medlemmar i mån av plats erbjuds även stödmedlemmar att delta. Om du ännu inte är medlem kan du bli det inför workshopen. Ansök om medlemskap via: http://www.danscentrumnorr.se/p/bli-medlem.html

Resebidrag kan sökas av medlemmar för resor inom vårt uppdagningsområde.

Schema för workshop
torsdag
10.30-12.00
14.00-15.30.

fredag
10.00-12.00
Den sista halvtimmen ägnas åt reflekterande samtal om workshopen.

Anmälan sker via mail till Ingrid Sandström ingrid.m.sandtrom@umea.se vid frågor ring Ingrid på 0704-564428

Inbjudan till workshop i Barockdans

Norrlandsoperan bjuder in till en rolig och innehållsrik workshop i Barockdans med koreografen och dansaren Karin Modigh 7/10 kl. 16.00-18.00 Anderstorpskolan, Skellefteå. Workshopen riktar sig till dig som undervisar eller dansar proffesionellt. Workshopen är kostnadsfri. Om du är bosatt i Umeå eller annan del av Västerbotten kan du få ett resebidrag från Dans i Västerbotten. Hör då er till Clara West, se kontaktinfo nedan.

Karin om Workshopen:
"Undervisningen utgår från barockens rörelsemönster och dansformer, och betonar kroppsmedvetenhet, musikalitet, stilkänsla, dansglädje och förmåga att
dansa tillsammans."

Om hur Barockdansen kan användas i skolämnena

"För trehundra år sedan var danskunnighet A och O: en graciös kropp betydde en god karaktär, och att dansa bra kunde ge en biljett till både ämbeten och äktenskap. Idag fyller dansen en annan funktion, men dansundervisning är fortfarande ett utmärkt sätt att träna viktiga sociala, motoriska och estetiska färdigheter. Barockdansen har överlevt till vår tid genom skriftliga källor, och dansas idag på scener runtom i världen. Vår undervisning utgår från barockens rörelsemönster och dansformer, och fokuserar på kroppsmedvetenhet, dansglädje och förmåga att dansa tillsammans. Den fungerar i flera av skolans ämnen, både praktiska och teoretiska."

Anmälan till clara.west@norrlandosperan.se
Arr: Dans i Västerbotten, Norrlandsoperan

Har du frågor så är det bara att höra av sig! Sprid ordet.

Vänligen/
Clara West
Danskonsulent

Arb: +46 (0)90-154318
Mob: +46 (0)70 399 24 55
E-mail: clara.west@norrlandsoperan.se
NorrlandsOperan
Operaplan 5, Box 360
901 08 Umeå
www.norrlandsoperan

Danscentrum har nått en överenskommelse med Teaterförbundet

Danscentrum och Teaterförbundet har den 26 augusti träffat ett nytt avtal för det fria
professionella dansområdet. Vi har enats om ett nytt löneavtal för perioden
2013-01-01 - 2013-12-31. Detta samtidigt som vi har bestämt oss för att ta ett gemensamt
ansvar under hösten 2013 för att se över kollektivavtalets lönemodell i den partsgemensamma
arbetsgruppen. Danscentrum är tillsammans med Teaterförbundet överens om att vi ska ta in
extern expertis för att komma vidare i diskussionerna.

Detta innebär att samtliga anställda som omfattas av avtalet får en uppräkning med 2,2% från
och med 1 september 2013. Därtill kommer de lönehöjningar för yrkesårserfarenhet som
funnits med hela tiden för dansare och koreografer, där varje steg i lönetrappan har ökat från
den 1 september. Andra ersättningar i avtalet som får en höjning med 2,2 % är
uppföranderättsersättningen samt restidsersättningen.

De båda organisationerna har också skrivit in i förhandlingsprotokollet att de tillsammans ska
ta fram en strategi för hur man ska gå tillväga för att förbättra den ekonomiska situationen för
det fria dansområdet.
Kategori lön 1 januari 2012 Procentsats lön 1 sept 2013

Dansare
utan yrk.erfarenhet 16 279kr 2,20% 16 637kr
1 års yrk.erfarenhet 16 279kr 2,20% 16 637kr
med utb. Utan yrk.erfarenhet 17 545kr 2,20% 17 931kr
med utb. 1 års yrk.erfarenhet 17 545kr 2,20% 17 931kr
med utb. 2 års yrk.erfarenhet 17 790kr 2,20% 18 181kr
med utb. 3 års yrk.erfarenhet 18 135kr 2,20% 18 534kr
med utb. 4 års yrk.erfarenhet 18 480kr 2,20% 18 887kr
med utb. 5 års yrk.erfarenhet 18 825kr 2,20% 19 239kr
med utb. 6 års yrk.erfarenhet 19 170kr 2,20% 19 592kr
med utb. 7 års yrk.erfarenhet 19 515kr 2,20% 19 944kr
med utb. 8 års yrk.erfarenhet 19 860kr 2,20% 20 297kr
med utb. 9 års yrk.erfarenhet 20 205kr 2,20% 20 650kr
med utb. 10 års yrk.erfarenhet 20 550kr 2,20% 21 002kr

Koreograf
utan yrk.erfarenhet 17 991kr 2,20% 18 387kr
1 års yrk.erfarenhet 17 991kr 2,20% 18 387kr
med utb. Utan yrk.erfarenhet 23 495kr 2,20% 24 012kr
med utb. 1 års yrk.erfarenhet 23 495kr 2,20% 24 012kr
med utb. 2 års yrk.erfarenhet 23 590kr 2,20% 24 109kr
med utb. 3 års yrk.erfarenhet 23 935kr 2,20% 24 462kr
med utb. 4 års yrk.erfarenhet 24 280kr 2,20% 24 814kr
med utb. 5 års yrk.erfarenhet 24 625kr 2,20% 25 167kr
med utb. 6 års yrk.erfarenhet 24 970kr 2,20% 25 519kr
med utb. 7 års yrk.erfarenhet 25 315kr 2,20% 25 872kr
med utb. 8 års yrk.erfarenhet 25 660kr 2,20% 26 225kr
med utb. 9 års yrk.erfarenhet 26 005kr 2,20% 26 577kr
med utb. 10 års yrk.erfarenhet 26 350kr 2,20% 26 930kr

Teknisk/administrativ personal
utan utbildning 16 729kr 2,20% 17 097kr
med utbildning 17 545kr 2,20% 17 931kr

För mer information kontakta:
Danscentrum
Lollo Moberg/verksamhetskoordinator
lollo.moberg@danscentrum.se
Tel. 08 545 689 65
Mobil 0722 149 159

Stipendier för unga dansare

Nu är det dags att söka stipendie från Carina Aris minnesfond. Följ länken för mer information. http://carina.se/index_sv.html

Carina Ari

Ny information om workshopveckan 5-9 aug i Skellefteå

Miia Nyman. Foto: John Ross Ewing Henry
Vi har tidigare meddelat att Sabina Dalfjäll kommer att hålla i street för moderna dansare. Tyvärr har Sabina blivit tvungen att ställa in men vi kan glatt meddela att Miia Nyman kommer att ta hennes plats. Miia Nyman undervisar i hip hop new style och poping. Hon har varit professionellt verksam i 14 år och har vidareutbildat sig i Paris, New York och Stockholm. Just nu jobbar hon som danslärare på Balettakademien och dansgymnasiet Midgårdsskolan i Umeå.

Vattendrag


Årets danssommarjobbare bjuder in till dansföreställning för tredje året i rad. Likt vattenmassan som tar sig slingriga vägar från fjällen ner till havet, växer dansen från det stilla ut till det stora och skapar en spännande fusion av samtida dans och ungdomarnas egna stilar.

Pressmeddelande: Danscentrum får ny organisation och ny ordförande

2013-06-11

Hellen Smitterberg är vald till ny ordförande för Danscentrum Riks. Vi är glada att ha
hittat en person med stark kompetens och engagemang inom både konstnärliga och
kulturpolitiska frågor.

Välkomna till 2013 års workshopvecka!

Mellan den 5:e och 9:e augusti är ni varmt välkomna till årets upplaga av vår uppskattade workshopvecka! I år har vi förlagt vår inspirerande vecka till Skellefteå, Hallen, under ledning av Sabina Dalfjäll (street för moderna dansare) och Ola Beccau (klassisk balett). Workshopveckan är ett unikt tillfälle för dansare i norra Sverige att mötas, inspireras och träna tillsammans.

---

OBS! Ny information om workshopveckan 5-9 aug i Skellefteå. Läs mer här: http://www.danscentrumnorr.se/2013/07/ny-information-om-workshopveckan-5-9.html

International Lab for Dancers, Choreographers, Physical Theatre and Contemporary Circus Performers

Competition announced for Dancers, Choreographers, Physical Theatre and Contemporary Circus Performers.
4 week intensive lab with final demonstration/work-in-progress at Russian repertory theatre.
Only several spots are available for international participants.
October 21 - November 19, 2013.

Internationella dansdagen 29:e aprilÅrets internationella dansmeddelande kommer från den taiwanesiska koreografen Lin Hwai-min, Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan.

Kulturdialog om att vara professionell kulturskapare i Västerbotten - anmälan 10 maj


15 maj, kl. 9:30 – 15:30, Umeå 
Parkettsalen, Nolia Konferens 
Välkommen till en mötesplats för dialog och 
utbyte av kunskap och erfarenheter.

Fabriken Umeå - Ny danslokal

Välkommen till Sensus Kulturhus Fabriken

Strax bortom Strömpilens handelsområde ligger Fabriken vid älvens kant. Här driver Sensus studieförbund sin kulturverksamhet. Fabriken innehåller musik-, dans och konstverksamhet.
Om- och nybyggnationer av Fabriken påbörjades under 2012 och den första etappen (Musikdelen) blev färdigställt i januari 2013. Här finns ännu plats för musik i alla möjliga former.

Är du scenkonstnär med intresse för genusfrågor?

Projektet Herstory utgår ifrån kvinnliga konstutövare som haft betydande inflytande på sin sam- och/eller framtid men vars gärningar inte alltid överlevt den patriarkala västerländska historieskrivningen. Hur påverkar det dagens konst och syn på kreativitet? Hur kan vi behandla detta tema på scen?

Herstory kommer inledas med fem workshops. Under dessa vill vi sammanföra scenkonstnärer med olika uttrycksmedel men som delar en konstnärlig, intellektuell och känslomässig nyfikenhet inför ämnet. Med hjälp av olika devising- och improvisationsmetoder undersöker vi möjligheterna att förhålla oss till temat genom sceniska uttryck.

En första workshop kommer hållas 6-7 april i Göteborg och vi vill ha din intresseanmälan nu! För er som inte bor i Göteborg kommer vi i möjligaste mån att ordna kostnadsfritt boende. 

Kontaktimprovisation - Umeå 23 mars

KONTAKTIMPROVISATION

Workshop lördag 23 mars 14.15-17.15

+ Jam 19-21 (för den som vill)

En workshop med grunderna i kontaktimprovisation, en lekfull metod för att skapa samspel och dynamik mellan dansare och öppna upp för improvisationens kreativa dynamik.

Balettakademien Umeå: Dancehall med Jiff på sportlovet

Dansalliansens kurser och workshops våren 2013

Kort presentation av Dansalliansens kurser och workshops för våren 2013.


Som vanligt så anmäler sig dansarna med CV, motivationsbrev och namn till
info@dansalliansen.se sista anmälningsdatum är 24 januari 2013 (Förlängt anmälningsdatum för D. Zambrano)

Länskulturen i Jämtland: Kultur kan göra skillnad - Konferens och erfarenhetsutbyte


Välkommen till Bräcke och en konferens med temat kultur, utveckling och tillväxt. Möt kommuner, kulturarbetare och företag som gör skillnad med kultur utanför storstäderna.

Torsdag - fredag 7-8 februari 2013
Plats: Bräcke Folkets hus