Dansalliansens kurser och workshops våren 2013

Kort presentation av Dansalliansens kurser och workshops för våren 2013.


Som vanligt så anmäler sig dansarna med CV, motivationsbrev och namn till
info@dansalliansen.se sista anmälningsdatum är 24 januari 2013 (Förlängt anmälningsdatum för D. Zambrano)



I Malmö finns en möjlighet att möte David Zambrano och hans teknik Flying Low. Tekniken bygger främst på dansarens relation med golvet. Klassen använder enkla rörelsemönster som innebär andning, fart och frisläppandet av energi i hela kroppen för att aktivera förhållandet mellan centrum och kroppens leder. Ett spännande möte i mars med Butho legenden Ko Morubushi. Murobushi är en av de mest kända och hyllade Butoh konstnärerna i världen. Butoh är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker inom dans och performance. Dess ursprung har tillskrivits de japanska danslegenderna Tatsumi Hijikata och Kazuo Ohno. Workshoparna sker i samarbete med Kulturkraft Syd med stöd av Europeiska Socialfonden samt Danscentrum Syd.


I Stockholm presenterar vi i samarbete med Danscentrum en efterlängtad workshop med den finlandssvenske koreografen Kenneth Kvarnström. Tillsammans med dansaren Cilla Olsen kommer deltagarna få en känsla av Kenneths koreografiska växelspel mellan solon, duetter, trion och kvartetter i sinnrika strukturer i ett aldrig sinande rörelseflöde. Vemod, sorg och saknad, skörhet, ömsinthet och längtan kommer till uttryck i ett musikaliskt och vackert rörelseflöde.



Mer information finns på http://dansalliansen.se/Aktuella-kurser-och-workshops/

· Flying Low med David Zambrano, 11-15/2, Malmö

· Möte med Butho legenden Ko Morubushi, 18-21/3, Malmö

· Möte med Kenneth Kvarnström och hans teknik, 18-22/2, Stockholm, mer information kommer



Med vänlig hälsning



Petra Wormbs
Dansalliansen
Kvarnholmsvägen 56
S-131 31 NACKA
Tfn: +46 8 442 79 94
Mobil: +46 734 11 77 05