Kulturdialog om att vara professionell kulturskapare i Västerbotten - anmälan 10 maj


15 maj, kl. 9:30 – 15:30, Umeå 
Parkettsalen, Nolia Konferens 
Välkommen till en mötesplats för dialog och 
utbyte av kunskap och erfarenheter.


Västerbottens län ska vara en attraktiv livsmiljö för kulturskapare. Förutsättningarna
för att kunna utöva ett konstnärligt yrke under goda villkor är viktiga att beakta i det
regionala utvecklingsarbetet. Kulturskapare och deras konstnärliga frihet går hand i
hand med ett kulturliv som bidrar till ett öppet och dynamiskt samhälle.

Med utgångspunkt i den regionala kulturplanen bjuder Region Västerbotten, i
samverkan med KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd),
Konstnärsnämnden och Teatercentrum Norra in till en dialog på temat ”om att vara
professionell kulturskapare i Västerbotten”.

Hur ser villkor och förutsättningar ut för professionella kulturskapare som vill vara
verksamma i Västerbotten? Hur tar vi bättre tillvara på professionella kulturskapares
kompetens?

Anmäl dig HÄR senast den 10 maj.

Fransesca Quartey

Moderator: Fransesca Quartey

Medverkar gör bland annat:
Elin Berge, fotograf
Gunnar Eklund, skådespelare
Kajsa Sandström, dansare
Carl-Axel Gyllenram, författare
Ludwig Franzén, konstnär
Nina Björby, ordförande kulturberedningen Region Västerbotten
Lars Åhman, vice ordförande kulturberedningen Region Västerbotten
Anna Söderbäck, ordförande KLYS

För mer information kontakta:

Petra Rantatalo

kulturstrateg Region Västerbotten
070-620 62 02
petra.rantatalo@regionvasterbotten.se