Danscentrum har nått en överenskommelse med Teaterförbundet

Danscentrum och Teaterförbundet har den 26 augusti träffat ett nytt avtal för det fria
professionella dansområdet. Vi har enats om ett nytt löneavtal för perioden
2013-01-01 - 2013-12-31. Detta samtidigt som vi har bestämt oss för att ta ett gemensamt
ansvar under hösten 2013 för att se över kollektivavtalets lönemodell i den partsgemensamma
arbetsgruppen. Danscentrum är tillsammans med Teaterförbundet överens om att vi ska ta in
extern expertis för att komma vidare i diskussionerna.

Detta innebär att samtliga anställda som omfattas av avtalet får en uppräkning med 2,2% från
och med 1 september 2013. Därtill kommer de lönehöjningar för yrkesårserfarenhet som
funnits med hela tiden för dansare och koreografer, där varje steg i lönetrappan har ökat från
den 1 september. Andra ersättningar i avtalet som får en höjning med 2,2 % är
uppföranderättsersättningen samt restidsersättningen.

De båda organisationerna har också skrivit in i förhandlingsprotokollet att de tillsammans ska
ta fram en strategi för hur man ska gå tillväga för att förbättra den ekonomiska situationen för
det fria dansområdet.
Kategori lön 1 januari 2012 Procentsats lön 1 sept 2013

Dansare
utan yrk.erfarenhet 16 279kr 2,20% 16 637kr
1 års yrk.erfarenhet 16 279kr 2,20% 16 637kr
med utb. Utan yrk.erfarenhet 17 545kr 2,20% 17 931kr
med utb. 1 års yrk.erfarenhet 17 545kr 2,20% 17 931kr
med utb. 2 års yrk.erfarenhet 17 790kr 2,20% 18 181kr
med utb. 3 års yrk.erfarenhet 18 135kr 2,20% 18 534kr
med utb. 4 års yrk.erfarenhet 18 480kr 2,20% 18 887kr
med utb. 5 års yrk.erfarenhet 18 825kr 2,20% 19 239kr
med utb. 6 års yrk.erfarenhet 19 170kr 2,20% 19 592kr
med utb. 7 års yrk.erfarenhet 19 515kr 2,20% 19 944kr
med utb. 8 års yrk.erfarenhet 19 860kr 2,20% 20 297kr
med utb. 9 års yrk.erfarenhet 20 205kr 2,20% 20 650kr
med utb. 10 års yrk.erfarenhet 20 550kr 2,20% 21 002kr

Koreograf
utan yrk.erfarenhet 17 991kr 2,20% 18 387kr
1 års yrk.erfarenhet 17 991kr 2,20% 18 387kr
med utb. Utan yrk.erfarenhet 23 495kr 2,20% 24 012kr
med utb. 1 års yrk.erfarenhet 23 495kr 2,20% 24 012kr
med utb. 2 års yrk.erfarenhet 23 590kr 2,20% 24 109kr
med utb. 3 års yrk.erfarenhet 23 935kr 2,20% 24 462kr
med utb. 4 års yrk.erfarenhet 24 280kr 2,20% 24 814kr
med utb. 5 års yrk.erfarenhet 24 625kr 2,20% 25 167kr
med utb. 6 års yrk.erfarenhet 24 970kr 2,20% 25 519kr
med utb. 7 års yrk.erfarenhet 25 315kr 2,20% 25 872kr
med utb. 8 års yrk.erfarenhet 25 660kr 2,20% 26 225kr
med utb. 9 års yrk.erfarenhet 26 005kr 2,20% 26 577kr
med utb. 10 års yrk.erfarenhet 26 350kr 2,20% 26 930kr

Teknisk/administrativ personal
utan utbildning 16 729kr 2,20% 17 097kr
med utbildning 17 545kr 2,20% 17 931kr

För mer information kontakta:
Danscentrum
Lollo Moberg/verksamhetskoordinator
lollo.moberg@danscentrum.se
Tel. 08 545 689 65
Mobil 0722 149 159