Skapande skola bidrag finns att sökas för Danscentrums Norr medlemmar

DC Norr har fått extra projektpengar från Kulturrådet öronmärkta för Skapande Skola och samarbeten mellan centrumbildningar. Vi har valt att fördela dem som ett konstnärligt utvecklingsstöd direkt ut till er våra medlemmar!

Kriterier för att kunna söka är följande:

 - Innehar enskilt medlemskap i DC Nor
- Projektet vänder sig till åk 1-9 /Skapande skola
- Projektet arbetas fram inom regionen (Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län) - Det avslutade projektet finns tillgängligt på DC Norrs samt ev. BUNGKs (Barn och ungkulturgruppen i Västerbotten) hemsidor för förmedling till skolor och övriga arrangörer

Skriftlig rapport till Danscentrum Norr ska vara tillhanda senast en månad efter avslutat projekt. 

Projekt som samarbetar med medlem/medlemmar från en annan centrumbildning eller centrumbildningen i sig, tex Filmcentrum Norr, Teatercentrum Norr osv, kommer att premieras.

Det är självklart upp till er att bära det konstnärliga ansvaret medan DC Norr äger projektet. Vi ser dock gärna andra underpartner i er ansökan. Vi har ett ansvar att stötta er och tillsammans med er få kontakt med skolor men det är en fördel om ni redan har tagit kontakt med skolor och förankrar er idé. Skapande skola-pengar söks ju av skolorna själva. Stödet beviljas till både nya idéer och omdaning av redan framtagna koncept. OBS! Vi kan inte betala ut stödet i rena pengar, Vi kommer att kunna betala bidraget i form av fakturor på lokaler, resor, utrustning eller som lön från DC Norr.

Ansök med projektbeskrivning/plan och budget (specificera vad ni behöver stöd med) till norr@danscentrum.se 

Maxbelopp att söka är 40 000kr inkl moms. Sista ansökningsdag är 28 februari 2014. Vid frågor om ansökan maila till norr@danscentrum.se. Vid frågor om hur man blir medlem gå in på http://www.danscentrumnorr.se/p/bli-medlem.html

Vill ni veta mer om Skapande skola, kolla in på Kulturrådets hemsida http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/