"we collective" i residens på Danscentrum NorrUnder sista veckan i augusti kommer Danscentrum Norr´s första dansartister i residens
"we collective" att repetera i Kulturhuset Klossens lokaler i Umeå. Det är med glädje och förväntan vi välkomnar dem och repetitionsarbetet med projektet "LÅR"

Om projektet "LÅR":
Vi upplever att det konventionella sättet att se på dans handlar mycket om kroppens estetik och dess ideal. De överrensstämmer och förstärker ofta de ideal vi möter i samhället. Detta vill vi bryta genom att arbeta med olika kroppsdelar och dess anatomi och funktion. Nu har vi valt att undersöka låren som material. Låren bär på en personlig samt kulturell historia som känns otäck men viktig att ge sig in i. Genom att se låren för vad de är som material, funktion och rörelse skapar vi dans och ger alternativ till normen om hur kvinnliga ben ska vara.
Vi skakar, vi hoppar, vi dallrar, vi dansar!


"we collective" är ett nytt scenkonstkollektiv startat av Jilda Hallin och Lisa Nilsson
Länk till video: https://vimeo.com/118828009