Danskonstnär/koreograf för projektet Danssommaren


Danscentrum Norr, Dans i Västerbotten och Regionala danscentret i Österbotten söker en danskonstnär med anknytning till Västerbotten för ett kortare projekt i Umeå och Vasa under sommaren 2016.
OBS kort ansökningstid!

Danssommaren är ett projekt där blivande dansare eller danspedagoger under
en sommarmånad arbetar professionellt med dans. I ledning av yrkesverksamma
danskonstnärer och tillsammans med andra dansstuderande från Västerbotten och
Österbotten skapas ett gemensamt verk som går på turné inom respektive region.

Beskrivning av uppdraget:
Arbetet innebär att tillsammans med två finska danskonstnärer och deltagande i projektet skapa ett publikt verk som presenteras i Umeå och Vasa i augusti. I projektet ingår att hålla i dagliga dansklasser för deltagarna och att dela med sig av sina erfarenheter som professionell dansare. Formen för verket som skapas är upp till koreografen att utforma genom samarbetet med de finska koreograferna och deltagande i projektet.

Förutsättningar:
Att arbeta med en grupp dansstuderande i Umeå under v. 30 och 33. Arbetsperioden är ca 2 veckor inklusive en helgworkshop med de finska danskonstnärerna i maj/juni. Datum för detta är ännu inte fastställt. Vi söker en erfaren danskonstnär/koreograf som gärna med erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag. Att du är Verksam inom dans i Västerbotten eller med anknytning till Västerbotten är en förutsättning. Projektet ska redovisas genom en publik visning.

Ansökan:
Skicka en kort presentation och ditt CV till danscentrumnorr@gmail.com

Ansökan senast: 23 maj. Beslut meddelas 27 maj.
OBS kort ansökningstid!