Boka Studio för eget skapande och träningSom medlem har du kostnadsfritt tillgång till lokaler i Umeå och Luleå. 

Black Box Stormen i Umeå är tillgänglig för Danscentrum Norrs medlemmar onsdagar kl 9.00 - 14.00 för eget skapande, träning och repetitioner. 

Bokning kan göras för tiderna 9.00-12.00 eller 12.00 -14.00.

Kontakta oss vid bokning eller frågor: danscentrumnorr@gmail.com

Klass med Tanja Andersson LidbergMåndag 29/5 
Kl.10.30 - 11.45 
Black Box Stormen
Klossen, Ålidhem
Ekonomstråket 6

Klassbeskrivning
Vi hittar olika lösningar på att möta och ta oss upp och ned från golvet, både improvisatoriskt och i satta fraser. Vi arbetar kollektivt i ett sceniskt space och gör olika övningar 2 och 2. Vi delar vikt och kanske finner oss själva upp-och-ned emellanåt.