Klass med Tanja Andersson LidbergMåndag 29/5 
Kl.10.30 - 11.45 
Black Box Stormen
Klossen, Ålidhem
Ekonomstråket 6

Klassbeskrivning
Vi hittar olika lösningar på att möta och ta oss upp och ned från golvet, både improvisatoriskt och i satta fraser. Vi arbetar kollektivt i ett sceniskt space och gör olika övningar 2 och 2. Vi delar vikt och kanske finner oss själva upp-och-ned emellanåt.