_________________________________________________________________________________ 


Kulturbudgeten: Ett steg i rätt riktning
En ökning med 25 miljoner kronor till fria aktörer inom scenkonstområdet i regeringens budgetproposition för 2018. 
Det statliga anslaget är en viktig grund för den fria scenkonsten, som utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud.  

Sedan 2014 driver Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film Upprop för den fria scenkonsten, ett gemensamt krav på fördubblade anslag till den fria scenkonsten. Budgetförslaget innebär en ökning av det statliga anslaget med 12 procent. Hur stor del av denna ökning som kommer att fördelas i verksamhets- och produktionsstöd till den fria scenkonsten återstår att se under 2018. 
- Vi välkomnar varmt de 25 miljonerna till fria aktörer inom scenkonstområdet. Det här är ett steg i rätt riktning, men om den utominstitutionella danskonsten ska ha möjlighet att överleva, utvecklas och spridas över hela landet behövs ytterligare medel, säger Maria Rydén, ordförande i Danscentrum. 

- Det är mycket glädjande att vårt gemensamma Upprop för den fria scenkonsten har gett resultat. Ökningen är en bra början, men anslagen till den fria scenkonsten har urholkats under lång tid, och ytterligare satsningar måste till, säger Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film.  

Läs Upprop för den fria scenkonsten här.

KONTAKT för uppropet: 
Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum 
073-803 94 93 
Maria Rydén, ordförande Danscentrum 
072-524 99 86 
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film 
070-585 22 83 
_________________________________________________________________________________ 

Workshop med Mari Carrasco 
21-22 oktober i Umeå. 

Lördag: 12.00 - 17.00
Söndag: 10.00 - 15.00

Midgårdskolan, Umeå

Anmälan: danscentrumnorr@gmail.com

Kostnadsfritt för medlemmar i Danscentrum Norr. _________________________________________________________________________________ 

Scenkonstdagar 17 iÖstersund 27–28 oktober
Danscentrum Norr kan marknadsföra din föreställning!
Scenkonstdagar 17 är en utbudshelg för arrangörer i norrlänen. Fokus ligger i
första hand på utbud för vuxna.
Danscentrum Norr kommer förstås att vara där,
och förmedlar gärna information om t ex föreställningar!

Skicka din information – senast 16 oktober:
Tryckt info: Skriv ut i max A4-format och skicka per post till: 
Danscentrum Norr, 
c/o Klossen, Ekonomstråket 6, 
907 30 Umeå. 
Film/trailer för visning på bärbar dator e-postas till: danscentrumnorr@gmail.com

SÖKES: Idéspridare till Skolkulturkonferens i Lycksele 1 nov
Barn och ungkulturgruppen (BUNGK) söker dig som har genomfört ett
Skapande skola-projekt. Programpunkten heter Idéspridaren – och är en
kortfattad projektpresentation som inspirerar och sprider kunskap.
Skicka ditt förslag, med namn på projekt, projektägare och kulturutövare
till marlene.josefsson@skellefteamuseum.se – senast 18 september.