DANSARE / KOREOGRAF?Som medlem i Danscentrum Norr har du tillgång till att kostnadsfritt hyra lokal i Umeå och Luleå. Vi anordnar även workshops och annan kompetensutveckling.  

Hyra Lokal? --->>

Läs om våra Workshops --->>

Läs om fria aktörer i Norr --->>