DANSARE / KOREOGRAF?Som medlem i Danscentrum Norr har du tillgång till att kostnadsfritt hyra lokal i Umeå och Luleå. Vi anordnar även workshops och annan kompetensutveckling.  

Bli Medlem --->

Hyra Lokal? --->

Daglig Träning --->

Läs om våra Workshops --->

Följ oss via FB --->