Om ossDanscentrum är en rikstäckande centrumbildning för den professionella samtida danskonsten med fyra självständiga regionala organisationer. Läs mer om Riksorganisationen »

Danscentrum Norr är en förening för den fria danskonsten i norra Sverige. Som en region inom centrumbildningen Danscentrum erhåller vi våra huvudsakliga medel från Kulturrådet, men även bidrag från landsting och kommuner, samt samarbeten med andra organisationer är viktiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

Danscentrum Norr bildades 1999 och vår huvuduppgift är att förbättra förutsättningarna för den fria danskonsten i vår region: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Till verksamheten hör informationsspridning och kontaktförmedling, arbetsförmedling, lokal träning och regionala workshops. På grund av de stora avstånden i norr är en av våra största uppgifter att skapa mötesplatser för våra medlemmar och vi tror att ett kontinuerligt utbyte av tankar, idéer och erfarenheter är viktigt för den fria dansens utveckling i norra Sverige.

Verksamhetsledare
Birgitta Jacobson, Umeå

Styrelsen
Ordförande: Amanda Billberg, Umeå

Vice ordförande: Tanja Andersson Lidberg, Piteå/ Göteborg
Ledamot: Elin Kristoffersson, Härnösand
Ledamot: Nadja Nilsson, Umeå
Ledamot: Kajza Rauhala, Skellefteå
Ledamot: Linn Lundmark, Skellefteå

Suppleant: Anna Ljungqvist, Östersund
Suppleant: Cecilia Sundkvist, Stockholm
Suppleant: Lenitha Hedqwist, Luleå Stadgarna för Danscentrum Norr hittar du här »

Ett av våra enskilt största projekt är de årligt återkommande workshops som vi arrangerar i samarbete med organisationer som Dansalliansen

Mer information om workshops hittar du här »

Medlemskap

Medlem i Danscentrum Norr kan man bli om man är professionell dansare, koreograf eller danspedagog. Fria dansgrupper och kollektiv, vars ledning uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap, kan även bli medlemmar i Danscentrum Norr som juridisk person, vilket förutom vår ordinarie medlemsservice även innebär att man ansluter sig till kollektivavtalet mellan Danscentrum och Teaterförbundet. Är man inte professionellt verksam inom dansområdet men ändå vill stötta vår verksamhet kan man också bli stödmedlem.

Mer information, samt medlemsansökan hittar du här »

Hör av dig!

Hör av dig om du har frågor om Danscentrum Norr eller behöver få kontakt med våra medlemmar. Vi hjälper gärna till med vår kunskap om den fria danskonsten i Norra Sverige!

Kontaktuppgifter hittar du här »