Skip to content
7U3A7273
Postat: November 29, 2023

En digital träff om regional dansverksamhet

Startdatum: December 12, 2023
Starttid: 13:00
Sluttid: 15:45
Plats: Zoom - länk skcikas ut dagen innan till de som anmält sig

En digital träff om regional dansverksamhet

Workshop med Dansinitiativet om att turnera danskonst i Norrbotten som följ av ett seminarie med tre inspirerande exempel på verksamheter som jobbar med dansens utveckling lokalt och regionalt, på andra platser i Sverige.

Del 1. Digital workshop med Dansinitiativet 13.00-14.00

Välkommen på en föreläsning och workshop om relationen mellan dig som danskonstnär och din arrangör. Vi kommer att gå igenom förutsättningarna för att turnera danskonst i Norrbotten samt samtala om vikten av en god relation och hur du som danskonstnär kan bygga upp den. 

Workshopen leds av Dansinitiativets verksamhetschef och konstnärliga ledare Marie Wårell och producent Erika Pekula Pettersson. Båda med flera års erfarenhet av att driva utvecklings- och föreställningsarbete inom dansområdet i Norrbotten.
 

Del 2. Seminarie lett av Katja Seitajoki 14.15-15.45

Tema: utveckling av konstnärsdriven dansverksamhet lokalt och regionalt. Vi har glädjen att kunna presentera presentationer av tre inspirerande verksamheter; DansPlats Skog, Mer Dans åt Folket och Dans i Blekinge. Gemensamt för dom tre är att de verkar utanför storstadsområdena och bidragit till en levande dansmiljö på sina respektive platser, – vi samlas för att höra hur dom jobbar, vilka hinder de mött och hur de tänker kring framtiden. Samtalet leds av Katja Seitajoki och avslutas med en öppen frågestund.

DansPlats Skog – en konstnärsdriven dansverksamhet på landsbygden.
Den ideella föreningen PHIDR bygger och etablerar DansPlats Skog- Gävleborgs första konstnärsdrivna produktionsplats och scen för professionell dans i Skog, Söderhamns kommun. Destiny Johannah af Kleen och Hanna af Kleen berättar om uppkomsten av DansPlats Skog och den pågående verksamheten. Det blir även prat om ideellt engagemang, hållbar arbetsmarknad och om tron på att konsten faktiskt kan förändra världen.

Mer Dans åt Folket arbetar för att visa, dela, prata om och producera dans och koreografi med professionella dansare, koreografer och fria kulturutövare. Vår verksamhet är interregionalt med Södermanland och Västmanland som hemregioner. Vi vill stärka närvaron av danskonst i de båda regionerna och arbetar för att mer danskonst ska nå fler invånare. Vi tror att konsten påverkas av var den blir till och i dialog med de som bor där. Mer Dans åt Folket grundades 2019 av Jannine Rivel. Verksamheten drivs idag av koreograferna och dansarna Jannine Rivel och Amanda Billberg.

Dans i Blekinge är en regionalt etablerad konstnärsdriven plattform. Kärnan i verksamheten är att möjliggöra kollektiva konstnärliga processer, skapa möten mellan konstnärer och bidra till samhörighet och utveckling inom dansfältet. Dans i Blekinge ökar cirkulationen av konst och konstnärer mellan centrum och periferi, stad och landsbygd, ett led av hela tiden växande betydelse om Sveriges kulturmål ska kunna nås.

 

Workshopen arrangeras som del av projektet Dansutveckling Norrbotten som initierats av Norrbottens danskonsulent och drivs av Danscentrum Norr. Dansutveckling Norrbotten är finansierat av Region Norrbotten och Kulturrådet.
Seminariet är del av utvecklingsprojektet Producera mera dans som finansieras av Region Västerbotten och genomförs i samverkan med Dans i Västerbotten.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies. 

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om våra senaste nyheter, workshops och nya föreställningar!