Skip to content
Dansresidensprogram-Instagram-inlagg-Facebook-inlagg-1
Postat: January 5, 2024

OPEN CALL – DANSRESIDENS

Startdatum: January 5, 2024
Slutdatum: January 31, 2024

OPEN CALL – Interregionalt dansresidensprogram i norra Sverige

Programmet består av fyra separata residens som genomförs under 2024, ett i vardera av de fyra norrlänen. Den konstnärliga idén står i centrum och residensvistelserna skräddarsys kring de ansökningar som prioriteras.

BAKGRUND
Danscentrum Norr har under årens lopp arrangerat separata residens på skilda orter i vårt utspridda verksamhetsområde. Vår vanliga arbetsgång (som liknar många andra utlysningar) har varit att i samråd med en residensvärd definiera ramarna som danskonstnärerna sedan kan söka till. Det har varit uppskattat med leder också till ansökningar som anpassas till de givna ramarna. Inom detta projekt vill vi göra en samlad satsning i alla fyra norrlänen och samtidigt vända på arbetsgången.

Vi kommer inte tillskriva varje residens/region ett specifikt tema, plats eller period utan utlysningen är bred och prioriterade projekt matchas med en lämplig plats. Residensets utformning jobbas sedan fram i samråd mellan projektledare, residenstagare och residensvärd. Matchningen anpassas efter de utvalda projektens behov; avskild studio för process, på en etablerad mötesplats för communitydans, i samverkan med en skola för barn/unga produktion, i en blackbox inför premiär osv.

En scenkonstproducent är kopplad till residensprogrammet; med uppdrag att coacha både de projekt som prioriteras till en residensperiod såväl som alla sökanden (garanterat för sökande som är medlemmar hos Danscentrum Norr).

RESIDENSPROGRAMMET ERBJUDER

  • Residensperiod på 2-3 veckor som inkluderar arbetslokal, boende, resor, lön och traktamente för 1-2 danskonstnärer.
    Undantag till antal konstnärer kan göras om det sökande projektet har annan finansiering som säkrar att samtliga medverkande kan anlitas enligt kollektivavtalade villkor.
  • Tio timmars producentcoachning inför/under/efter residensperioden.
  • Samtliga residens dokumenteras med foto och/eller video och kommer presenteras på Danscentrum Norrs webb samt under de utbudsdagar som vi är samarbetspart till. Residenstagarna äger rättigheterna till detta material.

Det ingår inte några produktionsmedel, teknisk utrustning eller support; om detta krävs för residensets genomförande så behöver den sökande säkra den finansieringen från annat håll.

MÅLGRUPP
Professionellt verksamma dansare och koreografer som bor och verkar eller har intresse av att etablera sitt utövande i norrlänen. Danskonstnärer bosatta i någon av de fyra norrlänen kommer att premieras såväl som projektets lokala/regionala relevans.

Enskilda och juridiska medlemmar hos alla Danscentrums medlemsorganisationer (DC Norr, DC Väst, DC Stockholm och DC Syd) är välkomna att söka till residensprogrammet men av de sökanden som inte prioriteras för en residensperiod är endast Danscentrum Norrs medlemmar garanterade producentcoachning.  

Projektet kan vara i olika stadier av sin process och rikta sig till alla möjliga målgrupper.  

FÖRVÄNTNINGAR PÅ RESIDENSTAGARNA
Residensprogrammets projektledare matchar de prioriterade ansökningarna och tillsammans med varje residenstagare och värd jobbar hen fram en strategi kring till vem och hur residenstagarna och dess arbete ska nå ut; det kan handla om allt från samverkan med skolor, föreningsliv, kulturarrangemang/festivaler osv. Residenstagarna förväntas vara aktiva i såväl förberedelse som genomförande av denna samverkan. En residensvisning eller annan form av utbyte förväntas.

ANSÖKAN
Ansökan görs via detta FORMULÄR innan deadline den 31 januari 2024

URVAL
Urvalsgruppen får i uppdrag att prioritera fyra projekt och består av en styrelserepresentant (DC Norr) och två externt sakkunniga samt residensprogrammets projektledare och producent. Danskonsulenterna i de fyra norrlänen kommer även att tillfrågas för att bedöma den lokala/regionala relevansen.

Bilder från DC Norrs sommarresidens 2023 med Johanna Forsehag, fotograf Samuel Pettersson

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies. 

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om våra senaste nyheter, workshops och nya föreställningar!