Producera mera dans_upscayl_4x_realesrgan-x4plus kopiera

Om projektet

Producentcoachning för alla fritt verksamma danskonstnärer i Västerbotten! (Inget krav på medlemskap)

För att stärka era förutsättningar att upprätthålla och utveckla ert
självorganiserade skapande utformar vi nu ett nytt utvecklingsprojekt: Producera mera dans. Projektet har två delar, individuell coachning och gemensamma workshops.

Individuell coaching

Coachningen skräddarsys och kan handla om allt från att formulera en konstnärlig idé, bygga upp ett projekt/produktion, distribution av föreställning, kommunikation, ansökningar och budget till att zooma ut och titta på hela den konstnärliga verksamheten för att lägga en hållbar och långsiktig plan tillsammans. Coachningen är just coachning, vilket innebär att producenten inte tar över jobbet att exempelvis skriva ansökningar; utan de coachar, korrläser, ger tips och är bollplank genom processen.

Även verksamma som inte är bosatta i länet men vill ha producentcoachning för ett projekt som de planerar att genomföra i länet kan söka stödet.

Coachningen är 75 minuter per gång och görs digitalt. Du kan boka ett pass åt gången och efter den första coachningen kan du boka ett nytt tillfälle.

Anmäl ditt intresse här!

Gemensamma workshops

Under hösten har vi arrangerat ett par workshops med olika teman och innehåll, workshopsen ägde rum i Umeå och Skellefteå 6-8 november. Följande presentationer spelades in och finns att se via medlemsinloggningen.

  • Planering och budgetering av scenkonstproduktioner, ledd av Katja Seitajoki
  • Hållbar kommunikation med Hanna Kangassalo
  • Lokal/regional och framför allt internationell blick på samarbeten, samproduktioner och nätverk med Birgit Bernt

Vi planerar även för fler digitala inspirerande föreläsningar, information om dessa kommer att läggas ut här på hemsidan och på våra sociala medier.

Projektets producent

Projektets insatser genomförs av Katja Seitajoki som har lång erfarenhet av att arbeta med scenkonst som producent och projektledare samt som koreograf/regissör. Genom åren har hon arbetat både inom institutioner och i det fria fältet och har därmed en djup förståelse av dans- och performancefältets infrastruktur och hur det fungerar framför allt i Sverige men även i Europa. Sedan 2012 har hon arbetat på Dansens Hus i Stockholm och Dansnät Sverige som producent och projektledare och har fått ett brett kontaktnät inom dansfältet. Parallellt med arbetet har hon också arbetat med dans i det fria fältet som producent, koreograf och regissör.

I Västerbotten genomförs insatsen i samverkan med Dans i Västerbotten och Danscentrum Syd med projektfinansiering från Region Västerbotten.