Producera mera dans_upscayl_4x_realesrgan-x4plus kopiera

Om projektet

Producera mera dans var ett utvecklingsprojekt som Danscentrum Norr drev i Västerbotten under 2023.

Projektet hade tre delar; individuell coachning, workshops i grupp och ett digitalt seminarie. 

Några av presentationerna som var del av workshopsen spelades in:

  • Planering och budgetering av scenkonstproduktioner, med Katja Seitajoki
  • Hållbar kommunikation med Hanna Kangassalo
  • Lokal/regional och framför allt internationell blick på samarbeten, samproduktioner och nätverk med Birgit Bernt
Även det digitala seminariet spelades in. Semniariet bestod av presentationer av tre inspirerande verksamheter; DansPlats Skog, Mer Dans åt Folket och Dans i Blekinge. Gemensamt för dom tre är att de verkar utanför storstadsområdena och bidragit till en levande dansmiljö på sina respektive platser, – vi fick höra hur dom jobbar, vilka hinder de mött och hur de tänker kring framtiden. 
 

Om du som medlem är intresserad av att ta del av detta material så kontakta verksamhetsledaren via mejl till info@danscentrumnorr.se

Lärdommarna och metoder från projektet förvaltas vidare inom Danscentrum Norr, närmast i utformningen av det Interregionala dansresidnesprogrammet i norra Sverige som vi startar upp under 2024, där producentcoachning kommer att vara en del av programmet. 

Projektets producent

Projektets insatser genomfördes av Katja Seitajoki som har lång erfarenhet av att arbeta med scenkonst som producent och projektledare samt som koreograf/regissör. Genom åren har hon arbetat både inom institutioner och i det fria fältet och har därmed en djup förståelse av dans- och performancefältets infrastruktur och hur det fungerar framför allt i Sverige men även i Europa. Sedan 2012 har hon arbetat på Dansens Hus i Stockholm och Dansnät Sverige som producent och projektledare och har fått ett brett kontaktnät inom dansfältet. Parallellt med arbetet har hon också arbetat med dans i det fria fältet som producent, koreograf och regissör.

Producera mera dans genomfördes i samverkan med Dans i Västerbotten och Danscentrum Syd med projektfinansiering från Region Västerbotten.