Info

Danscentrum är en rikstäckande centrumbildning för den professionella samtida danskonsten med fyra självständiga regionala organisationer. Läs mer om Riksorganisationen »

Danscentrum Norr är en förening för den fria danskonsten i norra Sverige. Som en region inom centrumbildningen Danscentrum erhåller vi våra huvudsakliga medel från Kulturrådet, även bidrag från landsting och kommuner. Samarbeten med andra organisationer är även viktiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

Danscentrum Norr bildades 1999 och vår huvuduppgift är att förbättra förutsättningarna för den fria danskonsten i vår region: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Till verksamheten hör informationsspridning och kontaktförmedling, arbetsförmedling, lokal träning och regionala workshops. På grund av de stora avstånden i norr är en av våra största uppgifter att skapa mötesplatser för våra medlemmar och vi tror att ett kontinuerligt utbyte av tankar, idéer och erfarenheter är viktigt för den fria dansens utveckling i norra Sverige.

Medlemskap

Enskild medlem i Danscentrum Norr kan den bli som är professionell dansare, koreograf eller danspedagog. Fria dansgrupper och kollektiv, vars ledning uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap kan även bli medlemmar i Danscentrum Norr som juridisk person vilket förutom vår ordinarie medlemsservice även innebär att anslutning till kollektivavtalet mellan Danscentrum och Teaterförbundet. Alla som  vill stödja vår verksamhet och den fria professionella dansen i norr kan bli stödmedlem.

Styrelsen

AdobeStock_186293159 [Konvert]

Jenny Schinkler

Ordförande
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Erik Perkula Pettersson

Ledamot
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Martin Forsberg

Ledamot
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Maria Ulriksson

Ledamot
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Anna Strandberg

Ledamot
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Liv Aira

Ledamot
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Minna Mannelqvist

Suppleant
AdobeStock_186293159 [Konvert]

Emelie Boman

Suppleant

Hör av dig! 
Hör av dig om du har frågor om Danscentrum Norr eller behöver få kontakt med våra medlemmar. Vi hjälper gärna till med vår kunskap om den fria danskonsten i Norra Sverige!