Producentcoachning DUN utan logga_upscayl_4x_realesrgan-x4plus

Producentstöd

Inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Dansutveckling Norrbotten erbjuder vi nu producentcoachning för alla fritt verksamma danskonstnärer i Norrbotten! (Inget krav på medlemskap)

Coachningen skräddarsys och kan handla om allt från att formulera en konstnärlig idé, bygga upp ett projekt/produktion, säljstrategi, till att zooma ut och titta på hela den konstnärliga verksamheten för att lägga en hållbar och långsiktig plan tillsammans. Coachningen är just coachning, vilket innebär att producenten inte tar över jobbet att exempelvis skriva ansökningar; utan de coachar, korrläser, ger tips och är bollplank genom processen.

Även verksamma som inte är bosatta i men vill ha producentcoachning för ett projekt som planerar att genomföras i Norrbotten kan söka stödet.

Är du på gång med ett dansprojekt eller produktion i Norrbotten och vill ha coachning kring finansiering, planering eller annat?

Det krävs ingen formell ansökan utan mejla din intresseanmälan med önskemål nu direkt till dansutvecklingnorrbotten@gmail.com

Producentcoachningen genomförs som en pilotinsats under hösten 2023, i samverkan med Dansinitiativet.