Firefly a big empty dance studio 28412

Studio

Tillgång till behovsanpassade studios för träning, konstnärligt utforskande och produktion är en grundförutsättning för dansarens goda arbetsmiljö. Utifrån kartläggning av studios synliggörs befintliga möjligheter och eventuell avsaknad av tillgängliga lokaler. Utifrån intervjuer med både aktiva och utflyttade dansare har ett förslag till bokningssystem kommit upp. Svårigheten ligger i att varje kommun har sitt bokningssystem, men för att underlätta bokning av sal har en lista sammanställts. Listan består av två delar; den första är lokaler som subventioneras via medlemskap i Danscentrum Norr vilket innebär att medlemmar betalar hälften av taxan.

Medlem bokar tid med listad kontaktperson och informerar Danscentrum Norr datum och timantal via mejl till: info@danscentrumnorr.se. Organisationen fakturerar Danscentrum Norr hela kostnaden och Danscentrum Norr fakturerar medlemmen 75 kr/timme. Syftet med den subventionerade studiotiden är att underlätta för egen praktik, instudering och konstnärligt arbete. Kontaktlistan kan användas för att hitta studio för undervisning men ingen subvention ges vid betald undervisning.

Den andra delen av listan består av övriga lokaler tillgängliga för bokning med tillhörande kontaktuppgifter.

Spelplatser

På liknande vis som behov av översikt för lokaler som har en önskan om spelplatser kommit upp. För att underlätta för medlemmar och verksamma dansare och koreografer har en lista över befintliga spelplatser sammanställts.