Firefly a big empty dance studio 28412

Studior & scener i Norrbotten

Utifrån intervjuer med både aktiva och utflyttade dansare som genomförst inom projektet Dansutveckling Norrbotten har behovet av tillgång till lokler för egen träning, konstnärligt utforskande och produktion framkommit.

För för att underlätta bokning av lokaler har en lista med studior och scener sammanställts.

Listan med studior består av två delar; den första delen är tre aktörer som vi inlett ett samarbete med vilket innebär att medlemmar bara betalar hälften av taxan. De studior som är subventionerade är:

  • Dance Directions danssal ’Hoppet’ i Boden
  • Moskosel Creative Labs sporthall och ’Golden Room’ i Moskosel
  • Exileds danssal ’Södra Boxen’ i Luleå

För att ta del av subventionen bokar du tid med listad kontaktperson och informerar oss datum och timantal via mejl till: info@danscentrumnorr.se. Vi betalar då helpris för din bokning och fakturerar dig 75 kr/timme.

Syftet med den subventionerade studiotiden är att underlätta för egen praktik, instudering och konstnärligt arbete. Kontaktlistan kan användas för att hitta studio för undervisning men ingen subvention ges för undervisning där deltagare betalar för att medverka eller andra publika arrangemang som det säljs biljetter till.

Den andra delen av listan består av övriga studior tillgängliga för bokning med tillhörande kontaktuppgifter.

För att underlätta turnéplanering och säljarbete för medlemmar och verksamma dansare och koreografer har även en lista över befintliga spelplatser sammanställts. Denna hittar ni på den andra fliken via följande länk: