Kushimaru_with_more_movement_999b9285-8a2e-4c7d-adde-9c8c39956f54 kopiera

Dansutveckling Norrbotten

Dansutveckling Norrbotten är ett projekt initierat av danskonsulenten i Norrbotten. Detta treåriga regionala utvecklingsprojekt finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten. Danscentrum Norrs roll är som samverkanspart och arbetsgivare till de två projektledarna; Irma Von Platen och Marie Andersson. Projektet påbörjades 1 januari 2023.

Projektets mål är att förbättra förutsättningarna för danskonstnärer att bo och verka i Norrbotten, att göra regionen attraktiv för fler att etablera sig och arbeta för att antalet verksamma inom dansfältet i länet på sikt skall öka. 

För att resurser ska läggas på dom insatser som gör allra störst skillnad för de verksamma inleds projektet med en förstudie med syfte att utreda det fria dansfältets behov samt kartlägga befintliga eller eventuell avsaknad av regionala resurser. En referensgrupp med representanter från olika delar av dansfältet kommer att tillsättas och konsulteras löpande.

Vi (projektledarna) kommer att ta kontakt med professionellt verksamma, arrangörer, och tjänstepersoner för att samla så många röster som möjligt.
Om du redan nu har idéer på hur vi kan utveckla projektet – ta gärna kontakt med oss!


Tipsa oss gärna om personer vi bör kontakta, evenemang vi inte får missa eller tankar på hur vi tillsammans kan stärka dansens utveckling.

Marie

E-post

marie@danscentrumnorr.se

Telefon

+46 702 502 432

107822621_10156947754522191_1221442379859852917_n

Karolina

E-post

karolina@danscentrumnorr.se

Telefon

Aktuellt

Kushimaru_empty_dance_rehearsal_studio_good_lighting_unreal_eng_e71e50be-3380-4bb3-97e8-8e1ecce12faa2

Öppen studio NORRBOTTEN

IMG_0690

Dansdialog Norrbotten #3

Nara-dans-Boden

Nära Dans Boden

Kontaktformulär